Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล
4 ก.ค. 56 - 6 ก.ค. 56

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล
ณ ลานอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2556


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล” และร่วมให้การต้อนรับศิลปินแห่งชาติสัญจร “เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล”

สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ ได้รู้รักแผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะ กิจกรรมของศิลปินแห่งชาติสัญจร ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศิลป์ กวี คีตา” การเสวนาหัวข้อ “ตัว ตน คนศิลป์ คือศิลปินแห่งชาติ” และมีการแบ่งกลุ่มย่อยค่ายวัฒนธรรมเยาวชนเข้าเรียนศิลปะ จำนวน 3 ฐาน เพื่อเรียนรู้งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ซึ่งศิลปินแห่งชาติที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ดร.ถวัลย์ ดัชนี นายธงชัย รักปทุม นายยรรยง โอฬาระชิน นายวรนันท์ ชัชวาลยทิพากร ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี สาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาขาศิลปะการแสดง นายชาลี อินทรวิจิตร และนายชินกร ไกรลาศ

สำหรับในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปินแห่งชาติ จะสัญจรไปยังอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดทั้งวันเพื่อ “เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล” โดยอำเภอลับแลได้จัดให้มี “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล” ซึ่งจะมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล การชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้านอำเภอลับแล และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วย การแข่งขันแรลลี่จักรยาน การจัดแสดงค้างบูยา การจัดนิทรรศการภาพลับแล “มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา” ของกลุ่ม สห+ภาพ มินิคอนเสิร์ต เปิดตัว MV เพลงลับแล และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น โดยมีช่างภาพกลุ่มสหภาพ ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น

กลับขึ้นด้านบน