Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันเกษตรปราจีนบุรี
7 มิ.ย. 56 - 16 มิ.ย. 56

งานวันเกษตรปราจีนบุรี
ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
วันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2556


จังหวัดปราจีนบุรีมีผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมาก ทั้งผลไม้และพืชผัก เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน ขนุน ส้มโอ หน่อไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของภาคราชการและภาคเอกชนแก่เกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานการเกษตร ร่วมกับชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 49 ในวันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

-ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป
-ชมการประกวดผลไม้คุณภาพ (ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ มังคุด ขนุน) และหน่อไม้ไผ่ตง
-กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรปราจีนบุรี
-ชมการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่นๆ
-ชมการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านมากมายตลอดงานกลับขึ้นด้านบน