Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
14 มิ.ย. 56 - 20 มิ.ย. 56

เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2556


เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงของเงาะ-ทุเรียน ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

เงาะ – ทุเรียน จ.ศรีสะเกษ เป็นผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพสูง ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตรโดยเฉพาะเงาะพันธุ์โรงเรียนที่มีลักษณะเด่นคือ ผิวเปลือกแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื้อเงาะมีรสหวาน และทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน โดยเฉพาะที่บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ ที่นับเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่าปีละ 340 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าผลิตผลชนิดอื่นๆ อาทิ ลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และข้าวโพด ที่สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ - ทุเรียนและผลผลิตเกษตรอื่นๆ โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการทางการเกษตรและความรู้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพืชอื่นๆ การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่เผ่าไท และการแสดงศิลปะพื้นเมืองของนักเรียนเยาวชนใน จ.ศรีสะเกษกลับขึ้นด้านบน