Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล)
1 มิ.ย. 56 - 3 มิ.ย. 56

เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล)
ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2556


เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนเมืองลับแล และกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลับแล และจังหวัดอุตรดิตถ์

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก สำหรับในปี 2556 นี้ ผลผลิตทุเรียน รวมทั้งหลง - หลินลับแล มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ซึ่งทำให้ลับแลมีบรรยากาศที่คึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยว ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดกระเช้าผลไม้ การประกวดทุเรียนทอด การแสดงนิทรรศการทุเรียน การสาธิต และจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นเมืองลับแล อาทิ ข้าวพันผัก ข้าวแคบ ข้าวพัน ลอดช่องเค็ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร การแสดงของเยาวชน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันเปตองโอเพ่นคัพ ครั้งที่1 การแข่งขันจักรยาน Mountain bike Thailand Open กิจกรรมมหกรรมอาหารอร่อย พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ อ๊อด โฟร์เอส วงไอน้ำ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และวงดนตรีสายชลกลับขึ้นด้านบน