Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี 2556
13 พ.ค. 56 - 21 พ.ค. 56

งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี 2556
จ.ชัยภูมิ
วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2556


งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1657 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 0 4481 1376 และศาลเจ้าพ่อพญาแล โทรศัพท์ 0 4483 5030


นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า หากเปรียบกับงานประจำปีงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ อีกทั้งในความเป็นจังหวัดชัยภูมิ ทุกการรับรู้ในพื้นที่ความเป็นป่าไม้ อันอุดมสมบูรณ์เส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามในช่วงฤดูฝนกับทุ่งดอกกระเจียว สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อม ถือเป็นดินแดนแห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์และการเรียนรู้ นี่คืองานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ


กลับขึ้นด้านบน