Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู
23 พ.ค. 56 - 24 พ.ค. 56

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู
ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2556


กิจกรรม
ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนบั้งไฟ การประกวดเซิ้งบั้งไฟ และพิธีบวชชีพราหมณ์

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โทร. 0 4382 1354
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 6061 - 4
เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164


กลับขึ้นด้านบน