Facebook Twitter
gPlus 
-

แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขงและงานมหกรรมของดีเมืองแพร่
9 พ.ค. 56 - 13 พ.ค. 56

แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขงและงานมหกรรมของดีเมืองแพร่
ณ ศูนย์ประชุม และแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2556


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้า และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และกระตุ้นตลาดทั้งภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศ GMS และอาเซียน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าเด่นจากทั่วประเทศรวมกว่า 300 คูหา การจัดแสดงนิทรรศการผ้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และประเทศในกลุ่ม GMS การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง โดยนาย / นางแบบกิตติมศักดิ์ และมืออาชีพชื่อดัง ลิ้มรสอาหารจานเด็ดจากหลายจังหวัด ของฝากจากทุกภูมิภาค สัมมนาเรื่อง “ผ้าพื้นเมืองไทย ก้าวไกลสู่ GMS และ AEC” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ชมผลงานการประกวดออกแบบผ้าพื้นเมืองหลากหลายประเภท ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน อาทิ เอดดี้ ตลาดแตก, ไม้เมือง, วิฑูรย์ ใจพรหม, เหินฟ้า หน้าเหลี่ยม, และตู่ ดารณี
กลับขึ้นด้านบน