Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีอัฐมีบูชา
31 พ.ค. 56 - 31 พ.ค. 56

ประเพณีอัฐมีบูชา
วันที่  31 พฤษภาคม 2556
จ.อุตรดิตถ์


การแสดงแสง สี เสียง และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ทอผ้าห่มพระธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บาตรพระอสิติ กิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดมหรสพอื่นๆ การออกร้านค้าและการละเล่นกลับขึ้นด้านบน