Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ
24 พ.ค. 56 - 24 พ.ค. 56

งานประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ
กว๊านพะเยา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556


กิจกรรมการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติกว๊านพะเยา

นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกบัวและชมดอกบัวได้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นแล้วยังสามารถทำกิจกรรมตักบาตรที่ท่าเรือวัดติโลกอารามริมกว๊านพะเยาได้ทุกเช้า และล่องเรือพายไหว้หลวงพ่อศิลากลางกว๊านพะเยา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือพายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆะบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา ทางจังหวัดพะเยาจะจัดให้มีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบพระธาตุเจดีย์วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่กว๊านพะเยากลับขึ้นด้านบน