Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง
30 เม.ย. 56 - 2 พ.ค. 56

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 - 2 พฤษภาคม 2556


ด้วยเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นพื้นที่บนเกาะจึงมีมาก รวมทั้งชายหาดที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างๆประเทศ แต่อาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการรองรับนักท่องเที่ยว ทำประมง ก็คืออาชีพทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธ์ชะนีหรือเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า “ทุเรียนเกาะช้าง” ที่มีรสชาติ อร่อยไม่เหมือนทุเรียนที่ไหน คือ ทุเรียนที่นี่จะมีความเค็มผสมอยู่ในเนื้อทุเรียนเล็กน้อย


นอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจเนื้อ ของทุเรียนเกาะช้างพบว่า มีสารไอโอดีนผสมอยู่ในเนื้อของทุเรียนจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อำเภอเกาะช้างจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมา ภายในงานนอกจากท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ทางการเกษตรแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าทางการประมง การแสดงบนเวทีพร้อมมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง มีการจำหน่ายผลไม้ราคาถูกจากชวนสวนโดยตรง การประกวดผลไม้ การประกวดผลไม้แปรรูป และการประมูลทุเรียนพันธุ์ดีของเกาะช้างกลับขึ้นด้านบน