Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
7 เม.ย. 56 - 16 เม.ย. 56

งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 - 16 เมษายน 2556


กิจกรรม

การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่แม่หญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงพื้นเมือง การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ การสาธิตศิลปะพื้นบ้านล้านนา การเล่นน้ำสงกรานต์ ปีใหม่เมืองรอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ


กลับขึ้นด้านบน