Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีวันงูจงอาง
10 เม.ย. 56 - 16 เม.ย. 56

งานประเพณีวันงูจงอาง
ณ หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 10 - 16 เมษายน 2556


ชมการแสดงการต่อสู้ระหว่างคนและงูจงอาง ชมขบวนแห่งูจงอาง พิธีบายศรีสู่ขวัญงูจงอาง และการประกวดเทพีงูจงอาง


กลับขึ้นด้านบน