Facebook Twitter
gPlus 
-

งานภูเก็ตไบค์วีค 2013
14 เม.ย. 56 - 21 เม.ย. 56

งานภูเก็ตไบค์วีค 2013
ณ สวนสาธารณะโลมา สนามฟุตบอลป่าตอง และบริเวณริมชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 14 - 21 เมษายน 2556


ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ
- กิจกรรมการประกวดมอเตอร์ไซด์
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมสงกรานต์
- กิจกรรม CSR ต่างๆ เช่น อนุรักษ์ปะการังอันดามัน, ลดโลกร้อนโดยการปลูกต้นไม้ ณ หาดไตรตรัง เป็นต้น

โดยการจัดงานตลอด 8 วัน จะมีการแสดงดนตรี จากวงดนตรีชั้นนำของประเทศในทุกๆค่ำคืน และในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ใหญ่ (Biker) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน 5,000 คัน และคาดว่าจะมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนประมาณ 1,500 – 2,000 คัน และมีนักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมและเข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการตอกย้ำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และหาดทรายชายทะเลกลับขึ้นด้านบน