Facebook Twitter
gPlus 
-

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ปี 2556
12 เม.ย. 56 - 16 เม.ย. 56

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ปี 2556
4 วัดสำคัญของกรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2556


สถานที่จัดงาน การจัดกิจกรรมจำลองสงกรานต์ 4 ภาค “สนุกสนาน สงกรานต์ 4 ภาค” ดังนี้
การจัดสงกรานต์ภาคเหนือ ณ วัดพระเชตุพลวิมนมังคราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
การจัดสงกรานต์ภาคกลาง ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
การจัดสงกรานต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดราชโอรสราม
การจัดสงกรานต์ภาคใต้ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร


กิจกรรม
การสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตหัตถกรรม และจำหน่ายสินค้า พื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองของแต่ละภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) และการรณรงค์แต่งชุดไทยเข้าวัด-ทำบุญ จัดทำจุดถ่ายภาพ Photo Backdrop สำหรับสร้างสีสัน ภายในงานกลับขึ้นด้านบน