Facebook Twitter
gPlus 
-

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง
1 เม.ย. 56 - 5 เม.ย. 56

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง
จ.ลำปาง
วันที่ 1 - 5 เมษายน 2556


การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญขิงกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง เป็นครั้งแรกในอดีตเมื่อ 1 เมษายน 2459 ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แก่ชาวนครลำปางมาจนถึงปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวลำปาง ที่ถือว่ามีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ในตัวเองให้ดำรงคงอยู่และเผยแพร่สู่สาธารณ ชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางกลับขึ้นด้านบน