Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
23 ก.พ. 56 - 3 มี.ค. 56

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556


เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ กู่สันตรัตน์ การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การทำบุญตักบาตร 108 ประจำวันเกิด พระปัญจวัคคีย์ การสวดมนต์ ฟังธรรม ขบวนแห่ประเพณีสิบสองเดือน การแสดงชุด “จัมปาศรีนาฏการ” และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

พระบรมธาตุนาดูน นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้ว ยังเป็น 1 ใน 5 พระธาตุตามเส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางที่ อาจารย์คฑา ชินบัญชร พิธีกรและนักวิชาการด้านศาสนาที่มีชื่อเสียงของประเทศ ได้ให้คำแนะนำว่า หากผู้ใดได้ไปกราบไหว้พระธาตุนาดูนแล้ว จะได้รับอานิสงส์ เพิ่มพูนบารมี

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอิ่มบุญมาฆบูชาในงาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน และท่องเที่ยวตามเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต”


กลับขึ้นด้านบน