Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2556
20 มี.ค. 56 - 26 มี.ค. 56

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2556
ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 20-26 มีนาคม 2556


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงาน "ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2556" กำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20-26 มีนาคม 2556 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวเมืองแพร่ และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ ประกอบด้วยขบวนตุงหลวง และตุงบริวาร ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนผ้าแพรคลุม พระธาตุ 12 ราศี ขบวนเศวตพานพุ่ม ขบวนเทพีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ขบวนผู้อาวุโสแต่งกายชุดไทยล้านนา และการประกวดขบวนเครื่องบูชาจากทุกอำเภอ และมีพิธีเปิดในเวลา 17.00 น.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย อาทิ การตักบาตร 108 พิธีทำบุญทักษิณานุปทา พิธีเวียนเทียน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต การเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ประกวดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก การสาธิต และประกวดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไหว้องค์พระธาตุพระเจ้าทันใจ และไหว้องค์พระธาตุประจำปีเกิด (จำลอง) อีก 11 ราศี การแสดงดนตรี การแสดงสาธิตพิธีกรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ การจัดพิธีเลี้ยงผี ฯลฯ

ผู้สนใจร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ โทร. 0 5459 9209 เทศบาลตำบลช่อแฮ โทร. 0 5459 9021 หรือติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่

กลับขึ้นด้านบน