Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
8 มี.ค. 56 - 10 มี.ค. 56

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ" ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษดินแดนแห่งปราสาทขอม ร่องรอยอารยธรรมของชนสี่เผ่าคือ เขมร ลาว ส่วยและเยอ ที่ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันมาช้านานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์อันน่าค้นหาไว้มากมาย ทั้งด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่แม้ต่างถิ่นต่างชาติพันธุ์แต่เมื่อมาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กลับหล่อหลอมความต่างในทุกด้านให้สอดคล้อง ประสานอย่างลงตัวแล้วดำเนินชีวิตร่วมกันไปได้อย่างราบรื่น

อีกทั้งจังหวัดศรีสะเกษยังมีหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความละมุนและอ่อนหวาน นั่นคือ "ดอกลำดวน" ดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุสากลและสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุแห่งชาติ ด้วยดอกลำดวนมีสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรแขนงหนึ่ง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บนพื้นที่กว่า 237 ไร่ สถานที่ซึ่งมีต้นลำดวนขึ้นอยู่ตามธรรมชาติหนาแน่นมากกว่า 50,000 ต้น เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ต้นลำดวนเหล่านี้จะเริ่มผลิดอกลำดวนนับร้อยนับแสนดอก ส่งกลิ่นหอมเย็นละมุนอ่อนนุ่มอบอวลไปทั่วบริเวณสวนสมเด็จฯ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจำลองวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชนสี่เผ่าภายในหมู่บ้านลาว เขมร ส่วยและเยอ นิทรรศการภาพเก่า การแสดงภาพวาดของศิลปินในท้องถิ่น การประกวดวาดภาพ การเล่าเรื่องจากวิถีชีวิตศรีสะเกษ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และในภาคค่ำร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง (พาละ 1,500 บาท /6 ท่าน ) พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง "ศรีพฤทเธศวร" ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยนักแสดงกว่า 800 ชีวิต ที่มาร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่าและตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองศรีสะเกษ ดินแดนแห่งดอกลำดวน ซึ่งจะสร้างความประทับใจมิรู้ลืมกลับขึ้นด้านบน