Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556
2 มี.ค. 56 - 17 มี.ค. 56

งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556
ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 2 - 17 มีนาคม 2556


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้าร่วม "งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-17 มีนาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ตารางการจัดกิจกรรม
2 มีนาคม 2556
07.00 น. พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดม่าหนิก
- โกนผมนาค
- พิธีบรรพชาสามเณร
- พิธีอุปสมบท

3 มีนาคม 2556
06.00 น. พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

9 มีนาคม 2556
06.00 น. พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

10 มีนาคม 2556
06.00 น. - พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต ในพื้นที่อำเภอกะทู้
- การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และการแข่งขันจักรยานคันทรีคลอสบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

12 มีนาคม 2556
09.00 น. พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชน ผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์
- ทำบุญตักบาตร
- ถวายภัตตาหารเพล
- พิธีบวงสรวงฯ

13 มีนาคม 2556
09.09 น. พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรกรรม ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
17.00 น. - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยภูเก็ต ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา
24.00 น.) - การแสดงพารามอเตอร์ (ร่มบิน) ในบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.30 น.)
19.00 น. ลานศิลปวัฒนธรรม ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
- การแสดงหนังตลุง
- มโนราห์
- การแสดงรองเง็ง (แม่จิว ประโมงกิจ)
- การแสดงตันหยง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ
20.30 น. - การแข่งขันชกมวยไทย ณ พื้นที่อนุสรณ์สภานเมืองถลาง
- การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 23.00 น.)

14-15 มีนาคม 2556
17.00 น. - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยภูเก็ต ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา
24.00 น.) - การแสดงพารามอเตอร์ (ร่มบิน) ในบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.30 น.)
19.00 น. ลานศิลปวัฒนธรรม ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
- การแสดงหนังตลุง
- มโนราห์
- การแสดงรองเง็ง (แม่จิว ประโมงกิจ)
- การแสดงตันหยง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ


***หมายเหตุ

* วันที่ 3-17 มีนาคม 2556 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนา ณ วัดท่าเรือ

* วันที่ 6-10 มีนาคม 2556 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม "ทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง" ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง - วัดพระนางสร้าง - นบนางดัก - บ้านท้าวเทพฯ - พื้นที่อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก - วัดม่วงโกมารภัจจ์

* ตารางการจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7622 3617 หรือติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต


กลับขึ้นด้านบน