Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเกษตรแฟร์ 2556
1 ก.พ. 56 - 9 ก.พ. 56

งานเกษตรแฟร์ 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556


งานเกษตรแฟร์ขึ้นเป็นประจำ โดยในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของงาน ได้ประกาศวันจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 แล้ว เป็นวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในงานปีนี้ ยังคงเต็มไปด้วยสินค้าเกษตร, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, สัตว์เลี้ยง และของที่ระลึก ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท ทั้งยัง มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร, การทำขนม และการเพนท์ภาพลงบนเสื้อ หรือบนกระเป๋า สำหรับผู้ที่สนใจฝึกทักษะเพื่อนำไปประกอบธุรกิจอีกด้วย

และในปีนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2256 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การแข่งขันสุนัขว่ายน้ำ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2. การแสดงและประกวดสุนัขชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3. การแสดงความสามารถของม้าพื้นเมืองแห่นาค ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4. การแข่งขันประกวดภาพในหัวข้อ สัตวแพทย์ของประชาชน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5. การแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ Exotic เกิดมาไม่เคยเห็น ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

กลับขึ้นด้านบน