Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์
2 ก.พ. 56 - 3 ก.พ. 56

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ณ แม่น้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับอำเภอพะโต๊ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดงานโครงการ “เทศกาลล่องแพ พะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ 2556” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ แม่น้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแพอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้สัมผัสถึงความงดงามทางธรรมชาติ และลิ้มรสอร่อยกับเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี ร่วมกิจกรรมล่องแพ ชมทัศนียภาพของสายน้ำของแม่น้ำพะโต๊ะ การประกวดธิดาล่องแพ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา การแข่งขันนกกรงหัวจุก ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอำเภอพะโต๊ะ ฯลฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0 7753 9040, 0 7753 9204, 08 1084 8504, 08 2326 3688, 08 5472 8300, 08 4840 7479
Website: http://facebook.com/phato.chumphon E –mail : phato.chumphon@gmail.com
หรือสอบถามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพรกลับขึ้นด้านบน