Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด
21 ก.พ. 56 - 24 ก.พ. 56

มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด
จ.ตราด
วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556


การออกร้านสาธิตอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ การแสดงบนเวที การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลับขึ้นด้านบน