Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลตรุษจีนนครราชสีมา
10 ก.พ. 56 - 10 ก.พ. 56

เทศกาลตรุษจีนนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
- การแสดงเชิดมังกร, เชิดสิงโต
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
- การตกแต่งสถานที่ กำแพงเมืองจีนประตูไชน่าทาวน์จำลอง ประดับไฟประดับโคม
- สักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไฉ่ซิ่งเอี้ยะทัวร์ /-ไหว้ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 9 ศาล

กลับขึ้นด้านบน