Facebook Twitter
gPlus 
-

งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2556
10 ก.พ. 56 - 12 ก.พ. 56

งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2556
จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
-พีธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณนครเมือง
-พิธีไหว้เจ้าเสริมมงคลปีใหม่จีน ไหว้ขอพรเจ้ากวนอิม
-ขบวนแห่วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม 6 เผ่าชาวสกลและขบวนวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม
-ถนนอาหารสายวัฒธรรมสานสัมพันธ์ 3 เชื้อชาติ ไทย จีน เวียดนาม
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายบนเวที อาทิ การแสดงดนตรีโปรงลาง การแสดงดนตรีร่วมสมัย การเดิมแฟชั่นชุดผ้าย้อมครามที่ขึ้นชื่อของสกลนคร
กลับขึ้นด้านบน