Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 1
25 ม.ค. 56 - 27 ม.ค. 56

การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ Lake Land Water Cable Ski เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 - 27 มกราคม 2556


เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในประเทศให้หันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้กีฬาเรือวิทยุบังคับในประเทศไทยเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใช้กีฬาเรือวิทยุบังคับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเมืองพัทยา ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ จำนวน 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และเวียดนาม และประเทศไทยเองก็ส่งนักกีฬาเรือวิทยุบังคับเข้าแข่งขัน จำนวน 400 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
กลับขึ้นด้านบน