Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลราชบุรี ไชน่าทาวน์
9 ก.พ. 56 - 11 ก.พ. 56

เทศกาลราชบุรี ไชน่าทาวน์
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2556
จ.ราชบุรี


ชมการผัดหมี่ซั่วกระทะยักษ์ การแสดงโชว์เชิดมังกรและสิงโต ร่วมสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ยะ เพื่อความเป็นศิริมงคล ชมพิธีเปิดอันตระการตา ณ เวทีกลางน้ำลำแม่กลอง การประกวดแห่มังกร สิงโต เอ็งกอ-พะบู๊ ชมการแสดงเชิดสิงโตนานาชาติบนเสาดอก เหมยกลางน้ำ ชมการแสดงประกอบแสง เสียง และม่านน้ำดนตรีประติมากรรมโคมไฟ ฯลฯกลับขึ้นด้านบน