Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลกินปลา และงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2555
25 ธ.ค. 55 - 3 ม.ค. 56

งานเทศกาลกินปลา และงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2555
เมืองสิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556


เพื่อนำความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ของเทศกาลกินปลาในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายในจังหวัดและภายนอกทราบทั่วกันว่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านรสชาติของเมนูปลา โดยเฉพาะ “ปลาช่อนแม่ลา” ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดของตำนานอาหารคาว - หวานที่มีชื่อเสียงในอดีตที่ว่า “แม่ครัวหัวป่า” ดังนั้นเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 นี้ นับว่าเป็นที่รวมอาหารจานเด็ดและเมนูที่ปรุงจากปลานานาชนิดมาให้เลือกชมเลือกซื้อ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดหุ่นปลาสวยงาม การประกวดขบวนแห่ประชาสัมพันธ์งานฯ การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองสิงห์บุรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรม การออกร้านของส่วนราชการ มหรสพต่างๆ หัวปลาต้มเผือกหม้อไฟยักษ์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านกลับขึ้นด้านบน