Facebook Twitter
gPlus 
-

งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด
7 ธ.ค. 55 - 16 ธ.ค. 55

งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2555


สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาวหวานและชมการแสดงแสง เสียงยิ่งใหญ่ตระการตา 10 วัน 10 คืน พร้อมเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมตลาดน้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย การประกวดธิดากรุงเก่า การออกร้านกาชาด


กลับขึ้นด้านบน