Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
24 พ.ย. 55 - 28 พ.ย. 55

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม :

- ชมการลอยประทีป 1000 ดวง ชมกระทงนำ กระทงกะลา กระทงปิดท้าย ของกระทงทุกสายที่ส่งเข้าประกวด

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ อาคาหอกิตติคุณ

- ชมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

- การแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน

- การแข่งขันการลอยกระทงสายของชุมชนต่างๆ และการแสดงบนเวที
กลับขึ้นด้านบน