Facebook Twitter
gPlus 
-

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
2 พ.ย. 55 - 6 พ.ย. 55

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2555
ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา


การจัดที่นั่งชมงานซ้อมใหญ่เสมือนจริง พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ 2 และ 6 พฤศจิกายน

กำหนดการ

เวลา 14.00 น.ผู้มีเกียรติเข้าสู่บริเวณงาน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.10 น.พิธีกร กล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญอาจารย์ประสาท ทองอร่าม ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราชลมารค

เวลา 14.25 น.พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ที่นั่งชม

เวลา 14.30 น.ชมการแสดงเพลงขลุ่ยไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา จาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

เวลา 15.00 น.(แม่น้ำเจ้าพระยา) ขบวนพยุหยาตราชลมารค เคลื่อนขบวนไปยังท่าวาสุกรี(ลานทัศนาภิรมย์) อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายเรื่องเรือพระราชพิธี และกาพย์เห่เรือ

เวลา 15.10 น.(แม่น้ำเจ้าพระยา) ขบวนพยุหยาตราชลมารค เคลื่อนขบวนออกจากท่าวาสุกรี

เวลา 15.40 น.ขบวนพยุหยาตราชลมารคผ่านหน้าหอประชุมกองทัพเรือ

เวลา 16.00 น.เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ส่งเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เวลา 16.10 น.อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายสรุปขบวนพยุหยาตราชลมารคฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. www.welovebooking.com

2. โทรศัพท์ +6629702544 - 5 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

3. กองทัพเรือ 024755733


กลับขึ้นด้านบน