Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ
26 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว
จ.สกลนคร
วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555


ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งที่สวยงามตระการตา ร่วมติดดอกผึ้งปราสาทผึ้งโบราณ ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า “ของดีแซบเมืองสกล ” การแข่งขันเรือยาวที่ตื้นเต้นสนุกสนานในบึงหนองหารกลับขึ้นด้านบน