Facebook Twitter
gPlus 
-

งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี
12 ต.ค. 55 - 13 ต.ค. 55

งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2555


จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานประเพณี “แซนโฎนตา” หรือสารทเขมรขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่าจ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ มีชาวพื้นเมืองหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันมาแต่ครั้งอดีต ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ มีชนเผ่าเขมร ลาว ส่วย และเยอ ส่วน จ.สุรินทร์ มีชนเผ่าเขมร ลาว และกวย “ประเพณีแซนโฎนตา” เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น โดยจะประกอบพิธีในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อผู้มีพระคุณทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยการอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับผีบรรพบุรุษ ปู่ ยา ตา ยาย พ่อแม่ พี่น้อง ทั้งนี้เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ต้องการให้ลูกหลานหรือญาติมิตรที่จากบ้านไปทำงานต่างแดนหรืออยู่แดนไกล ได้กลับมาพบปะทำความรู้จักเพื่อสร้างความสามัคคี และสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป

จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี 2555 ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยและสวดทักษิณานุปทาน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ และศาลพระภูมิ ทำบุญตักบาตร พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้ และอัญเชิญกลับสู่ภพภูมิของท่าน พลาดไม่ได้กับการชมขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่และมีมนต์ขลัง ในเวลา 11.00 น. อันประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ชนิดต่างๆ การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รำแม่มด, รำแกลมอ, รำอัปสรา, แกลจะเอง และกันตรึม นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่การประกวดเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดข้าวต้มมัด การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การจำหน่ายกล้วยน้ำว้าคุณภาพรวมถึงกล้วยพันธุ์ต่างๆ จากทุกอำเภอใน จ.ศรีสะเกษ และการจำหน่ายสินค้า OTOPกลับขึ้นด้านบน