Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2555
19 ต.ค. 55 - 21 ต.ค. 55

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2555
เทศบาลตำบลท่ายาง จ.ชุมพร
วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2555


ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลดูนกเหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2555" เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มี่ความห่วงใย รักษา ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีทางธรรมชาติให้เยาวชนและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนกเหยี่ยวอพยพ รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลท่ายาง อีกด้วย


ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับนกล่าเหยื่อทุกชนิดที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทย กิจกรรมนับเหยี่ยวอพยพ กิจกรรมวาดภาพระบายสีนกล่าเหยื่อ การชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับนกล่าเหยื่อ เป็นต้น
กลับขึ้นด้านบน