Facebook Twitter
gPlus 
-

ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2555
12 ก.ย. 55 - 16 ก.ย. 55

ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2555
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 12 - 16 กันยายน 2555


กรมหม่อนไหม เตรียมจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2555" ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหม่อนไหมและผ้าไหมไทยให้เจริญก้าวหน้ามาโดย ตลอด รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผ่านสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมให้เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย ภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีการรวบรวมผ้าไหมที่ได้รับการรับรองตรานกยูงพระราชทานทั้งหมดมาจัด แสดงให้ผู้เข้าชมงาน ได้ร่วมชื่นชมความงดงาม ทั้งแบบและลวดลาย อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากไหมมาจำหน่ายด้วย
กลับขึ้นด้านบน