Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2555
15 ก.ย. 55 - 16 ก.ย. 55

งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2555
จ.น่าน
วันที 15 - 16 กันยายน 2555


ชมขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งเรือเล็ก เรือกลาง เรือใหญ่เป็นเรือของจังหวัดน่านทั้งหมดเกือบร้อยลำ การประกวดกองเชียร์, การประกวดเรือสวยงามกลับขึ้นด้านบน