Facebook Twitter
gPlus 
-

ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5
20 ก.ย. 55 - 23 ก.ย. 55

ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 - 23 กันยายน 2555


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ขอเชิญชวนประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจในงานผ้าฝ้ายไทย ร่วมงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด Thai Cotton: A Fine Gift From Thailand (ฝ้ายไทยทอมือ...มอบคุณค่าเหนือจินตนาการ) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม ฟื้นฟู และรับซื้อผ้าฝ้าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้าย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พบการออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ จากสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง กว่า 100 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ของใช้ ของที่ระลึก, เคหะสิ่งทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน 5 ภาค และการสาธิตการทอผ้าฝ้าย งานประดิษฐ์ผ้าฝ้ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำผ้าฝ้ายทอมือของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

พร้อมทั้งเชิญเยี่ยมชมหอนิทรรศการ ทั้ง 5 หอ อันประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ผ้าไทย หอเครื่องทองไทย ห้อง Living Thai และที่กำลังจะเปิดในวันเปิดงานฝ้ายทอใจ ได้แก่ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่องานศิลปาชีพ รวมถึงพระราชปณิธานในการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานศิลปาชีพที่มีความปราณีต สวยงาม

ร่วมสืบสานศิลปหัตกรรมไทย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในเวลา 09.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานการตลาด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โทร 0 3536 7054–6 ต่อ 1376 หรือ www.sacict.net

กลับขึ้นด้านบน