Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2555
3 ก.ย. 55 - 7 ก.ย. 55

งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2555
จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 3 กันยายน - 7 กันยายน 2555


เป็นการเมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำสิ่งของต่างๆที่ผู้ตายใช้สอยและสิ่งของจำเป็นอื่นๆมาแจกแก่ผู้ยากจน มีขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจากที่ประดิษฐานมาวนรอบเมืองมาตั้งไ้ว้ที่ด้านหน้าสมาคมจีนตงฮั้วฮ่วยก้วง พร้อมชมการแสดงงิ้ว เอ็งกอบู๊ เชิดสิงโตและการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลับขึ้นด้านบน