Facebook Twitter
gPlus 
-

งานตลาดนัดความสุข กับ 25ปีเสถียรธรรมสถาน
30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55

งานตลาดนัดความสุข กับ 25ปีเสถียรธรรมสถาน
ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ
วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เชิญกลองพุทธชยันตี โดย ครูอาทิตย์ ปราชญ์ล้านนา
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แนะนำวิถีแห่งการกินภูมิ อยู่ภูมิ ใช้ภูมิ โดย อ. ดุลย์พิชัย และ ดร. ยุวนุช โกมลวานิช
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เวทีอาสาสมัคร
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. วงคีตาทอฝัน โดย ดร. กัมปนาท บัวฮมบุรา
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำภาวนา ‘ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน’ ร่วมกับ ๒๕ ครอบครัว/องค์กรภาคีเครือข่าย และ ๒๕ ศิลปิน ลอยดอกบัวบานในบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว
- มอบทุนสนับสนุนความดี ‘ชมรมธรรมสวัสดี’
- เชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. วงจีวันแบนด์ นำเข้าการเสวนา
๑๕.๒๐ – ๑๗.๐๐ น. เสวนา ‘ลงแขก...ลงขัน...ลงทุนร่วมกัน ปลุกหัวใจสังคม’ กับสภาสตรี นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายผู้หญิง ตามหาหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.), ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด และ คุณมีสุข แจ้งมีสุข จากรายการ ‘ผู้หญิงผู้หญิง’ ดำเนินรายการโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร กินภูมิ...อยู่ภูมิ...ใช้ภูมิ พร้อมกับรับฟังดนตรีจากวงจีวันแบนด์
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ธรรมสวัสดี ดนตรีคอนเสิร์ต กับศิลปินชื่อดัง คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ละครเวทีเรื่อง หรรษาคาเฟ่ แสดงโดยกลุ่มเยาวชน กำกับการแสดงโดย คุณพิไลวรรณ บุญล้น

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐น. เชิญกลองพุทธชยันตี โดย ครูอาทิตย์ ปราชญ์ล้านนา
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐น. พบกับปราชญ์ชาวบ้าน ‘ป่าปลูกใจคน’ โดย ชม เอิบผักแว่น
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐น. เวทีอาสาสมัคร
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐น. Speaking to Change แรงบันดาลใจให้จิตอาสาภาวนารับใช้ โดย คุณโต้ง ๑,๕๐๐ ไมล์
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐น. วงคีตาทอฝัน โดย ดร. กัมปนาท บัวฮมบุรา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐น. พบกับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐น. พบกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต “ปลุกหัวใจแห่งสติ งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย”
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐น. ละครเวทีเรื่อง คุณหนูบ้านทรายทอง แสดงโดยกลุ่มเยาวชน กำกับการแสดงโดย คุณพิไลวรรณ บุญล้น

วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พบกับปราชญ์ชุมชน
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. พบกับมาดามตวงในเมนู ‘สตรอว์เบอร์รี่ ชีสเค้ก’
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. เวทีเสวนาภาคีเครือข่ายผู้หญิง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พบกับ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ “เมื่อเด็กวัยรุ่นเจอทางตัน เรามีทางออก”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *มอบรางวัล ‘ผู้ดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์’
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวทีอาสาสมัคร
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. วงคีตาทอฝัน โดย ดร. กัมปนาท บัวฮมบุรา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พบกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. พบกับ ดาวใจ โคลนนิ่ง โดย ดร. ดาวใจ ไพจิตร
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ละครเวทีเรื่อง คุณหนูบ้านทรายทอง เล่นโดยเยาวชน กำกับการแสดงโดย คุณพิไลวรรณ บุญล้น

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาต้นทุนของจิตอาสาเพื่อภาวนารับใช้โดย นพ. สุริยเดว ทรีปาตี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เวทีเสวนาภาคีเครือข่ายผู้หญิง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พบกับ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) “หัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์”
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นมแม่อิ่มอุ่นตลอดชีวิต ด้วยจิตประภัสสร โดย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช และ รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ จากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. วงคีตาทอฝัน โดย ดร. กัมปนาท บัวฮมบุรา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พบกับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. วงธรรมสวัสดี โดย ธเนส สุขวัฒน์
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ละครเวทีเรื่อง หรรษาคาเฟ่ แสดงโดยกลุ่มเยาวชน กำกับการแสดงโดย คุณพิไลวรรณ บุญล้น
กลับขึ้นด้านบน