Facebook Twitter
gPlus 
-

งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง
25 ส.ค. 55 - 26 ส.ค. 55

งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
บริเวณท่าน้ำ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดให้มีการจัดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ที่บริเวณท่าน้ำ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน

ตามกำหนดการจัดงานฯจะมีการแข่งขันเรือยาวในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันฯออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท55 ฝีพาย ประเภท 30 ฝีพาย ประเภท 12 ฝีพาย และประเภท 7 ฝีพาย ซึ่งประเภท 55 ฝีพาย ประเภท 30 ฝีพาย ประเภท 12 ฝีพาย จะแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ประเภท 7 ฝีพาย ซึ่งเป็นทีมจากบุคลากรในท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะเลิสจะได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ในการจัดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรยังได้เน้นย้ำอยากให้ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยพร้อมเพียงกันเพื่อสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้คงอยู่สืบไปกลับขึ้นด้านบน