Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
10 ส.ค. 55 - 19 ส.ค. 55

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2555


ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง OTOP และเชิญชมนิทรรศกาลการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการประกวดการแข่งขัน
กลับขึ้นด้านบน