Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด
2 ส.ค. 55 - 4 ส.ค. 55

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด
ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2555


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อำเภอผักไห่ เทศบาลตำบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และพัฒนาตลาดลาดชะโดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำในปีนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ชมการตกแต่งเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่าย วิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำลาดชะโด และในปีนี้ท่านจะได้พบกับการแสดง แสง สี เสียง ชุด สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัดลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี และชุมชนอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ททท.ได้ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเสนอขายรายการนำเที่ยว “กินหรู อยู่สบาย สไตล์ภาคกลาง คาราวานครอบครัวสุขสันต์”มหัศจรรย์เมืองไทย ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555 ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา และร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง อันจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและพักค้างคืนต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เทศบาลตำบลลาดชะโด โทร. 0 3574 0263 หรือ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 0 3524 6076-7 หรือสนใจสอบถามข้อมูลรายการนำเที่ยว สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย โทร. 0 2642 4426-8กลับขึ้นด้านบน