Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2555
3 ส.ค. 55 - 3 ส.ค. 55

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2555
นครพนม
วันที่ 3 สิงหาคม 2555


ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งด้วยบุพชาติอย่างตระการตา ชมการประกวดต้นเทียน การประกวดเทพีต้นเทียน นมัสการพระธาตุพนม ห่มผ้าพระธาตุพร้อมร่วมพิธีเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา


กลับขึ้นด้านบน