Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนีย ที่ส่องดาว ประจำปี 2555
2 ส.ค. 55 - 2 ส.ค. 55

งานวันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนีย ที่ส่องดาว ประจำปี 2555
จ.สกลนคร
วันที่ 2 สิงหาคม 2555


ชมขบวนแห่ขันหมากเป็นบูชา กราบสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุดมโม ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนีย์สถาน 4 ตำบลสถานที่จำลองที่ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลับขึ้นด้านบน