Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญบั้งไฟล้านอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๕๕
9 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55

งานบุญบั้งไฟล้านอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2555
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน


งานบุญบั้งไฟล้านอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลโนนสูงเปลือย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการในอำเภอศรีบุญเรือง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟล้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน


นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า ชาวอำเภอศรีบุญเรือง มีความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนอย่างเหนียวแน่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกัน และยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอศรีบุญเรือง ถือว่าเป็นประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงาน เพื่อร่วมลุ้นและชมบั้งไฟล้าน ที่ตกแต่งอย่างประณีต ตระการตา กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่ต่างๆ การประกวดกิจกรรม การจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจุดบั้งไฟล้าน และบั้งไฟแสน


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โทร.๐ ๔๒๓๕ ๓๓๘๒
และเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โทร.๐ ๔๒๓๕ ๓๕๒๕/๐ ๔๒๓๕ ๑๐๘๖
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/
www.facebook.com/tatloei


กำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองและบริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน เทศบาลโนนสูงเปลือย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และส่วนราชการในอำเภอศรีบุญเรือง


*****************************


วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลางวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนแห่บุญบั้งไฟทุกขบวน,คณะกรรมการจัดงาน,คณะกรรมการตัดสิน ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง เวลา ๐๘.๔๐ น.

- พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๕๐ น.
- นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ประธานในพิธี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู) กล่าวเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๕ น.
- การแสดงเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (นางรำจากทุกขบวนแห่ ฟ้อนรำพร้อมกันโดยใช้เพลงประกอบเพลงเดียวกัน) เวลา ๐๙.๒๐ น.
- ขบวนแห่เคลื่อนตามลำดับไปตามเส้นทางที่กำหนด
- พิธีกรบรรยายรูปแบบ ความเป็นมาการสื่อความหมายและองค์ประกอบของขบวนแห่แต่ละหน่วยงาน / ชุมชน
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมต่าง เริ่มให้คะแนนการประกวด เวลา ๑๗.๐๐ น.
- ขบวนแห่ทุกขบวนกลับถึงสนามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง เวลา ๒๐.๐๐ น.
– พิธีเปิดงานภาคกลางคืน
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- เชิญประธานสู่แท่นพิธี ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดงาน , บรรเลงเพลงมหาฤกษ์, จุดพลุ
- การมอบรางวัลประกวดขบวนแห่บั้งไฟ,มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ
- ชมวงดนตรี (วงหย่องบ่าง ) ศิลปิน รักแท้ ไทยนิยม เจ้าของเพลงปลาข่อใหญ่
- การร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) เวลา ๒๔.๐๐ น.
- เสร็จพิธี วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ผู้แข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ที่ฐานจุดบั้งไฟ เวลา ๐๙.๑๙ น.
- พิธีเปิดงาน และโชว์การจุดบั้งไฟกือ บั้งไฟล้าน ของเทศบาลและอบจ. เวลา ๐๙.๓๐ น.
- แข่งขันการจุดบั้งไฟในรายการแข่งขันบั้งไฟแสน เรียงตามลำดับ วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลางวัน เวลา ๑๔.๐๐ น.
- การแข่งขันบั้งไฟบูชาพญาแถนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ บริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลางวัน เวลา ๑๔.๐๐ น.
- การแข่งขันบั้งไฟบูชาพญาแถนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ บริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน เวลา ๑๗.๐๐ น .
- ปิดสนาม
- ประกาศผลการแข่งขัน
- พิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล


*********** เสร็จพิธี *************
กลับขึ้นด้านบน