Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี 2555
8 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55

เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี 2555
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2555


นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ขอแนะนำอย่าพลาด ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปีนี้ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อำเภอเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงได้ กำหนดจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวขอพรเจ้าพ่อพระกาฬและชมความน่ารักของฝูงลิง เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า
กลับขึ้นด้านบน