Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน
22 มิ.ย. 55 - 24 มิ.ย. 55

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน
ณ บริเวณวัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2555


ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน ,การประกวดหน้ากากผีตาโขน
– การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP

กลับขึ้นด้านบน