Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีอัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง)
5 พ.ค. 55 - 13 พ.ค. 55

ประเพณีอัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง)
จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 5 - 13 พฤษภาคม 2555


การแสดงแสง สี เสียง และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง
ทอผ้าห่มพระธาตุสักการะพระบรมสารีริกธาตุใส่บาตรพระอสิติ กิจกรรมการแสดงบนเวทีการจัดมหรสพอื่นๆ


กลับขึ้นด้านบน