Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี
4 พ.ค. 55 - 13 พ.ค. 55

งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี
ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งนาเชย จ.จันทบุรี
วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2555


การประกวดแพประดับผลไม้ /รถประดับผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน / การประกวดผลไม้ / การประกวดสุนัขสายพันธุ์แสนรู้ การออกร้านจำหน่ายอัญมณี / กลุ่มแม่บ้านเกษตรกลับขึ้นด้านบน