Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
17 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 55

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2555


ทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ การออกร้านจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นเมือง

ประเพณีเข้าอินทขิล คือ การทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และยังเป็นที่สักการบูชา ถือว่าเป็นที่รวมของวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ จึงถูกยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง
กลับขึ้นด้านบน