Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
12 พ.ค. 55 - 13 พ.ค. 55

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2555


กิจกรรมในงาน อาทิ ชมการประกวดกองเชียร์ การประกวดขบวนรำเซิ้ง การประกวดแห่เซิ้งบั้งไฟและบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟนานาชาติ การจุดบั้งไฟ ณ ฐานจุดบั้งไฟ สวนสาธารณะพญาแถน

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน